Posts from June 1, 2023

Ima nade svo dok ima cokolade

Ima nade sve dok ima čokolade

Čokoladom liječimo loše dane, slomljena srca i loše ocjene. Čokolada, ponekad, daje dobre rezultate i u liječenju povrijeđenog prijateljstva. Ako se koristi u[…]